Fələstin Məsələsi

Yayınlandı: Aralık 7, 2011 / Tarix

Bismilləhir rahmənir rahim

Bu dəfəki yazımı Fələstin məsələsi – Fələstin problemi haqqında yazmaq istədim. İran İslam İnqılabının banisi İmam Xomeyninin fətvasına əsasən Ramazan ayının sonuncu cümə günü “Beynəlxalq Qüds Günü” kimi qeyd olunur. Məhz bu məsələ ilə bağlı bir kitabçanı oxuduqdan sonra bu məsələ haqqında yazmağı qərara aldım. Fələstin problemi təkcə Yaxın Şərqin vəyaxud Ərəblərin problemi deyil, bu problem qlobal bir problem olub, bütün dünyanı narahat etməlidir. Əgər Afrikada insanlar aclıqdan və ya susuzluqdan ölürsə, Fələstində isə (xüsusən də Qəzzada) insanlar İsrailin atdığı güllə vəyaxud bombalardan ölürlər.

Yazının devamını oku »

Reklamlar

АĞА ZЕYNАL HАMАMI

Yayınlandı: Haziran 3, 2011 / İçərişəhər

ХIХ əsrin II yаrısındа hаmаmın sifаrişçisi və sаhibi Аğа Zеynаl tərəfindən tikilmişdir. Hacı Ağa Zeynal Bakı milyonçusu Ramazanovun babasıdır. Hаmаm yаşаyış tikililərinin sistеminə dахil оlub оndаn sеçilmir. Binаnın dахili məkаnı ənənəvi üslublаrа sаdiq qаlаrаq sоyunmа və yuyunmа оtаqlаrındаn, хəzinə (qаynаr və sоyuq su аnbаrı) və оdluq kаmеrаsındаn ibаrət оlаn əsаs bölmələrə аyrılmışdı. Аğа Zеynаl hаmаmı ХIХ əsrin II yаrısınа аid mülki mеmаrlıq аbidəsidir.

Sərəncam

Yayınlandı: Haziran 3, 2011 / İçərişəhər

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Yazının devamını oku »

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi tərəfindən İçəri Şəhərin turizm infrastruktrunun zənginləşdirilməsi və xalq sənətkarlığının hərtərəfli dəstəklənməsi istiqamətində işlər görülməkdədir.

Bu istiqamətdə önəmli bir addım kimi İçəri Şəhər ərazisindəki “Kiçik Karvansara” abidəsində yerləşən Azərbaycan təsviri və dekorativ-tətbiqi incəsənət mərkəzi – “İncəsənət Bağı”nın fəaliyyətini göstərmək olar. Yazının devamını oku »